Możliwość komentowania Gospodarka Unii Europejskiej i jej wyzwania. została wyłączona

Gospodarka Rosji i jej wyzwania.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na arenie innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla naszego państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub ewentualnie na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą również być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dosyć mnóstwo. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, wydatki spraw sądowych. Istotnym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wyznaczonych terminów i konkursów. Jedna firma może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Optymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Tutaj

2. Odwiedź stronę

3. Przejrzyj

4. Więcej informacji

5. Przeczytaj więcej Walka z nadmiernym zadłużeniem konsumentów.

Comments are closed.